Въпросник за специалисти, работещи в сферата на приобщаващото образование


Здравейте,

Социологическа агенция Глобал Метрикс провежда проучване, свързано с актуалната извънредна ситуация в нашата страна. Целта е да проучим различните въздействия на пандемията COVID-19 върху предучилищното и училищното образование и заинтересованите страни (деца, юноши, учители, родители, служители в образованието и др.) в България. Въпросите, които съдържа въпросникът, не търсят верни и грешни отговори, а са насочени към получаване на Вашето мнение. Изследването е напълно анонимно и получените данни ще бъдат използвани само в обобщен вид.

Благодарим Ви за съдействието!